V

Vai ai contenuti

V

Georgeta Sebie, perito traduttore specializzato in traduzione giuridica, contenuti per web e turismo
Pubblicato da Traduttore in Giuridico · 14 Maggio 2021
VACATIO LEGIS – durata de timp între publicarea unei legi și intrarea ei în vigoare
 
VACAZIONI, COMPENSI SPETTANTI AI PERITI, AI CONSULENTI TECNICI, INTERPRETI E TRADUTTORI – compensații bănești cuvenite experților, consultanților tehnici, interpreților și traducătorilor
 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA – analiza strategică de mediu
 
VEDUTE O PROSPETTI – ferestre de lumină construite în așa fel încât să împiedice vederea spre proprietatea învecinată
 
VENDITA A CORPO – vânzare după număr
 
VENDITA A MEZZO DI COMMISSIONARIO – bunuri care se vând la licitație prin intermediul unui comisionar
 
VENDITA DI COSA FUTURA – vânzarea bunului viitor
 
VENDITA DI EREDITÀ – vânzarea bunurilor moștenite
 
VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE – vânzarea substanțelor alimentare care nu sunt naturale ca naturale
 
VENDITA SENZA INCANTO – vânzarea fără licitație
 
VENDITA SU CAMPIONE E SU TIPO DI CAMPIONE – vânzarea pe eșantion sau pe tipuri de eșantioane
 
VENDITORE – vânzator
 
VERBALE – proces-verbal
 
VERBALE DI GIURAMENTO – proces-verbal prin care traducătorul înscris pe lista traducătorilor de la Tribunal depune jurământul
 
VERDETTO DI REITÀ – verdict de culpabilitate
 
VERIFICA MEDICO-LEGALE – constatarea medico-legală
 
VETTORE – persoana care are antrepriza transporturilor (de mărfuri, de pasageri)
 
VIE DI GRAVAME – căi de atac
 
VIGENTE – în vigoare
 
VIGILANZA SPECIALE – supravegherea specială
 
VILIPENDERE – a defăima
 
VILIPENDIO – defăimare, desconsiderare, profanare
 
VILIPENDIO ALLA NAZIONE – defăimarea națiunii
 
VILIPENDIO DI CADAVERI – profanare de cadavre
 
VIOLAZIONE DEI SIGILII – violarea sigiliilor
 
VIOLAZIONE DI SEPOLCRO – profanare de morminte
 
VIOLAZIONE, SOTTRAZIONE E SOPPRESSIONE DI CORRISPONDENZA – violarea, sustragerea și distrugerea corespondenței
 
VIZI DELL’OPERA – viciile lucrării
 
VIZI DELLA COSA LOCATA – viciile lucrului închiriat
 
VIZI DELLA COSA VENDUTA – viciile lucrului vândut
 
VIZI DI CONSENSO – vicii de consimțământ
 
VIZI OCCULTI – vicii ascunse
 
VOCAZIONE EREDITARIA – vocație succesorală
 
VOLTURA – trecere, transfer pe numele altei persoane
 
VOLTURA CATASTALE – transfer cadastral


Georgeta Sebie - perito traduttore
P.Iva 02691350900
Copyright©2021 Tutti i diritti riservati
Torna ai contenuti