T

Vai ai contenuti

T

Georgeta Sebie, perito traduttore specializzato in traduzione giuridica, contenuti per web e turismo
Pubblicato da Traduttore in Giuridico · 14 Maggio 2021
TACCHE O TAGLIE DI CONTRASSEGNO – tehnică rară care nu se mai folosește: pe două benzi separate de lemn se făcea o incizie orizontală, ulterior, aceasta tehnică a fost înlocuită cu foile în dublu exemplar.     
 
TACCO DI CONTRASSEGNO, TAGLIA, TAVOLETTA – răboj
 
TACITA RICONDUZIONE – tacita relocațiune
 
TASSA SUL VALORE AGGIUNTO - IVA – TVA taxa pe valoare adaugată
 
TASSAZIONE SEPARATA – taxarea separată
 
TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE – taxe pe concesiunile guvernamentale, taxa care este plătită statului pentru a fi eligibil în anumite acte administrative, în licențe, concesiuni, o plată către administrația publică în schimbul unui serviciu prestat
 
TASSO D’INTERESSE – rata dobânzii
 
TASSO REALE D’INTERESSE – rata reală a dobânzii
 
TENTATIVO DI INDURRE ALLA FALSA TESTIMONIANZA – încercarea de a determina mărturia mincinoasă
 
TERMINE DI SEGNALAZIONE – termen de sesizare
 
TERMINI – termeni, ca timp; semne care stabilesc granițele între două terenuri
 
TERZO OPPONENTE, OPPOSIZIONE DI TERZO – opoziția terțului
 
TERZO PIGNORATO – terț poprit
 
TESTAMENTO ORDINARIO – testament obișnuit (făcut în formele prevăzute de lege)
 
TESTAMENTO SPECIALE – testament special (făcut în anumite condiții: epidemie, la bordul navelor sau aeronavelor, militari)
 
TESTIMONI ASSISTENTI – martorii asistenți care au asistat la un anumit eveniment, fapt
 
TESTIMONI DI GIUSTIZIA – martori in fata justiției, persoane informate asupra faptelor
 
TIMBRARE, AFFRANCARE, BOLLARE – a timbra, a ștampila
 
TIMORE – teamă, frică, grijă
 
TIROCINANTE – stagiar, practicant
 
TIROCINIO – stagiu, practică
 
TITOLO A REDDITO FISSO – titlu cu venit fix
 
TITOLO A REDDITO VARIABILE – titlu cu venit variabil
 
TITOLO ESECUTIVO – titlu executiv
 
TITOLO LEGALE A POSSEDERE – titlu legal de a poseda
 
TOBIN TAX – taxa pe tranzacțiile financiare
 
TRAENTE – trăgător (pentru cambii)
 
TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE – trafic de influență
 
TRASCURATEZZA DEL BAMBINO – neglijarea copilului
 
TRASFERIMENTO D’AZIENDA – transferul întreprinderii
 
TRASPORRE – a transpune
 
TRASPORTO DI CORTESIA – autostop
 
TRATTA DI MINORI, PERSONE, TRATTA E COMMERCIO DI SCHIAVI – trafic de minori, de persoane, trafic și comerț de sclavi
 
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO TFR -  indemnizații compensatorii
 
TRATTARIO – tras (pt. cambii)
 
TRAVIAMENTO – abatere
 
TRAVISAMENTO – falsificare, alterare
 
TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ, TRIBUNALE DEL RIESAME – tribunal de reexaminare a anumitor sentințe, ordonanțe prin care se revocă sau modifică o măsură de detenție adoptată împotriva unui suspect care nu a fost încă găsit vinovat
 
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO – judecătorie, tribunal, instanța de prim grad
 
TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE – Înalta Curte a Apelor Publice (Tribunalul Superior al Apelor)
 
TRIBUTI – impozite, taxe
 
TRUFFA SU MISURAZIONE – înșelăciunea la măsuratoare, la cântar
 
TURBAMENTO – perturbare, tulburare
 
TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI – tulburarea libertății licitațiilor
 
TURBATA LIBERTÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE – tulburarea libertății contractantului de a alege
 
TURBATIVA DEL POSSESSO – act de atingere a posesiei, tulburarea posesiei
 
TURBATIVA – act de atingere a unui drept, act de tulburare
 
TURBATIVA DELLA PROPRIETÀ – nerespectarea proprietății
 Georgeta Sebie - perito traduttore
P.Iva 02691350900
Copyright©2021 Tutti i diritti riservati
Torna ai contenuti