S

Vai ai contenuti

S

Georgeta Sebie, perito traduttore specializzato in traduzione giuridica, contenuti per web e turismo
Pubblicato da Traduttore in Giuridico · 14 Maggio 2021
SACCHEGGIO – jaf, tâlharie
 
SALDO – sold
 
SANZIONI SOSTITUTIVI DELLE PENE BREVI – sancțiuni care înlocuiesc pedepsele cu detenția pe termen scurt
 
SCADENZA – scadență, expirarea termenului
 
SCHEDA ANAGRAFICA PROFESSIONALE – carnet de muncă
 
SCHEDA STIPENDI – fișa de evidență a salariilor
 
SCHIAMAZZI NOTTURNI – tulburarea liniștii pe timp de noapte
 
SCHIAMAZZO – gălăgie, zarvă
 
SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO – desfacerea căsătoriei
 
SCIPPATORE – hoț de poșete
 
SCIPPO – jaf
 
SCISSIONE – scindare
 
SCONTARE LA PENA – ispășirea pedepsei
 
SCONTO BANCARIO – reducere bancară, scont bancar
 
SCRITTURA – act scris, înscris, document
 
SCRITTURA DI COMPARAZIONE, VERIFICAZIONE GIUDIZIALE DI SCRITTURE – scripte de comparație
 
SCRITTURA PRIVATA – act, înscris sub semnatură privată
 
SEGGIO ELETTORALE – urnă electorală
 
SEGNALAZIONE D’UFFICIO – sesizarea din oficiu
 
SEMIDETENZIONE, SEMILIBERTÀ – semilibertate
 
SENTENZA – sentință
 
SENTENZA DI ASSOLUZIONE – sentință de achitare
 
SENTENZA DI MERO ACCERTAMENTO – sentință simplă de constatare, de stabilire, de verificare
 
SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO, DI ASSOLUZIONE – sentință de achitare
 
SENTENZE COSTITUTIVE – sentințe constitutive (de drepturi)
 
SENTENZE DICHIARATIVE – sentințe declarative
 
SEQUESTRO CONSERVATIVO – sechestru asigurător, sechestru de conservare
 
SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE – sechestru de persoană în scopul extorcării
 
SEQUESTRO DI STIPENDIO – poprirea pe salariu
 
SERRATA – oprirea lucrului pentru a împiedica grevele
 
SERVITÙ – servitute
 
SERVITÙ COATTIVE – servituți legale
 
SERVITÙ DI ELETTRODOTTO – fiecare proprietar trebuie să lase loc pe proprietatea sa pentru cablurile electrice
 
SERVITÙ DI PASSAGGIO – servitute de trecere
 
SERVITÙ DI STILLICIDIO – servitutea picăturii de streașină
 
SERVITÙ PREDIALE – servitutea predială (servituțile sunt sarcini impuse unui lucru în folosul unei persoane oarecare, persoanei care este proprietara unui imobil sau în folosul unei persoane determinate. Rezultă ca romanii au cunoscut două feluri de servituți: - atunci când sarcina apasă asupra unui lucru, în folosul proprietarului unui imobil, servitutea se numeste predială; în ipoteza în care sarcina apasă asupra lucrului altuia, în folosul unei anumite persoane, servitutea se numește personală). SERVITÙ PREDIALI - o servitute reală este o sarcină impusă unui fond în beneficiul unui alt fond care are un proprietar diferit. - PREDIALE AGG. [DAL LAT. MEDIEV. PRAEDIALIS, DER. DEL LAT. PRAEDIUM: V. PREDIO].
 
SERVIZI MINORILI – servicii pentru minori
 
SERVIZIO BANCARIO DELLE CASSETTE DI SICUREZZA – serviciu bancar pentru seif
 
SESINA – sezină
 
SFREGIO PERMANENTE – tăietură, cicatrice produsă ca urmare a unei violențe
 
SGRAVIO FISCALE – facilitate, reducere fiscală
 
SILENZIO ASSENSO - liniște consimțită
 
SIMULAZIONE – simulație, simulare
 
SIMULAZIONE DI REATO – simularea unei infracțiuni, înscenare
 
SINALLAGMA – contract sinalagmatic
 
SISTEMA TAVOLARE – sistem tabular
 
SMARIMMENTO – pierdere, rătăcire
 
SOCCIDA – contract de asociere încheiat între posesorul de vite și îngrijitorul acestora, cu împărțirea profitului; arendare de unelte agricole
 
SOCCIDANTE – posesor de vite, șeptel
 
SOCCIDARIO – îngrijitor de vite
 
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA – societate cu răspundere limitată
 
SOCIETÀ DI CAPITALI – societate de capitaluri
 
SOCIETÀ IN ACCOMANDITA – societate în comandită
 
SOCIETÀ IN HOUSE – societate în întregime cu capital public care se ocupă cu gestionarea rețelelor și furnizarea de servicii publice locale
 
SOGGEZIONE – supunere, subordonare, condiționare
 
SOGLIA ELETTORALE – prag electoral
 
SOLIDARIETÀ – solidaritate
 
SOLVENZA, SOLVABILITÀ – solvabilitate
 
SOPPRESSIONE DI STATO – tăinuirea, ascunderea unui nou-născut și suprimarea stării civile
 
SOPRA INTERESSE – dobândă compusă
 
SORVEGLIANZA SPECIALE DELLA SICUREZZA, VIGILANZA SPECIALE – supravegherea specială a siguranței publice, supravegherea specială
 
SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA – suspendarea condiționată a pedepsei
 
SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO DELLE POTESTÀ DEI GENITORI – suspendarea exercitării drepturilor părintești
 
SOSPENSIONE DALL’ESERCIZIO DI UN PUBBLICO UFFICIO O SERVIZIO – suspendarea funcționarului public din exercitarea atribuțiilor sale sau din serviciu
 
SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI – suspendarea termenelor procesuale
 
SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO – suspendarea judecății
 
SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE – suspendarea urmăririi penale
 
SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DELLA PENA DETENTIVA – întreruperea executării pedepsei închisorii
 
SOSPENSIONE DELLA PRESCRIZIONE – suspendarea cursului prescripției
 
SOSTITUIBILITÀ – substituibilitate
 
SOSTITUTO D’IMPOSTA – reținere la sursă
 
SOSTITUZIONE – substituire, înlocuire, subrogare
 
SOSTITUZIONE DELLA PENA PECUNIARIA – înlocuirea pedepsei amenzii
 
SOSTITUZIONE FEDECOMMISSARIA – substituție fideicomisară
 
SOSTITUZIONE VOLGARE – substituție vulgară
 
SOTTOMISSIONE AL LAVORO FORZATO – supunerea la muncă forțată sau obligatorie
 
SOTTOSCRIZIONE – a subscrie
 
SOTTRAZIONE DI PERSONE INCAPACI, PORTARE VIA PERSONE INCAPACI – sustragere de persoane incapabile (minor, persoane bolnave mintal)
 
SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE – sustragerea frauduloasă de la plata impozitelor
 
SOVVENZIONE – subvenție
 
SPECIFICAZIONE - specificațiune (acea modalitate a accesiunii mobiliare prin care o persoană produce un lucru nou prin prelucrarea sau transformarea unui material ce aparținea altei persoane)
 
SPEDIZIONE DELLA CAUSA A SENTENZA – trimiterea cauzei în vederea pronunțării unei sentințe
 
SPEDIZIONE IN FORMA ESECUTIVA – investirea cu formulă executorie, aplicarea formulei executive pe o sentință
 
SPESE VOLUTTUARIE – cheltuieli voluptorii, voluptuarii
 
SPETTARE – care i se cuvine cuiva
 
SPIGOLAMENTO NEL FONDO ALTRUI – infracțiunea prin care o persoană intră pe terenul unei alte persoane, în scopul culegerii de spice de grâu, când încă recolta nu a fost culeasă în întregime; în tehnologia de exploatare, înseamnă recuperarea materialelor într-un rezervor, după încetarea activităților agricole normale
 
SPILLATICO – în trecut, soțul oferea soției o sumă de bani pentru cheltuieli personale; cu ocazia încheierii unui contract, însemna suma adaugată la prețul convenit, prin care vânzatorul putea cumpăra pentru soție un cadou
 
SPONSALI – promisiune de căsătorie
 
SPORGERE DENUNCIA CONTRO QUALCUNO – a depune plângere împotriva unei persoane
 
SPREAD - diferența dintre prețul de cumpărare și prețul de vânzare pe piața valutară
 
STATO D’INCAPACITÀ PROCURATO MEDIANTE VIOLENZA – stare de incapacitate cauzată de violență
 
STATO DI ADOTTABILITÀ – stare de adoptabilitate
 
STATO PASSIVO – stare pasivă
 
STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE – statutul drepturilor contribuabilului
 
STATUTO DEL LAVORATORE – statutul persoanei care muncește
 
STELLAGGIO, STELLAGE – contract de bursă cu premiu
 
STESURA, REDAZIONE, VERBALIZZAZIONE, CONCLUSIONE – redactare, încheiere
 
STILLICIDIO – picătura streșinii
 
STIPULAZIONE A FAVORE DEL TERZO – stipulație în favoarea terțului
 
STIVAMENTO, STIVAGGIO – stivuirea mărfurilor pe navă
 
STORNO DEI FONDI – transfer, virament, stornare, deturnare de fonduri
 
STRADE VICINALI – drumuri locale
 
SUBAPPALTO – subantrepriză
 
SUBORNAZIONI DI TESTI, PERITI E INTERPRETI – coruperea martorilor, a experților și interpreților
 
SUCCESORE LEGALE, LEGITTIMATARIO – moștenitor legal
 
SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE – succesiune cu titlu particular
 
SUCCESSIONE DELLE LEGGI PENALI – succesiunea legilor penale
 
SUCCESSIONE LEGITTIMA – succesiune legală
 
SUCCESSIONE LEGITTIMA – succesiunea care se face în lipsa testamentului sau în cazul existenței unui testament care, în parte, nu este valabil sau prin renunțarea la succesiune; succesiune legală; succesiunea în care moștenitorul nu poate beneficia de o parte a patrimoniului moștenit întrucât este rezervată moștenitorilor legali
 
SUCCESSIONE TESTAMENTARIA – succesiune testamentară
 
SUPERFICIARIO – superficiar
 
SUPERFICIE – superficie, suprafață
 
SUPPLEMENTO PERIZIA – supliment de expertiză
 
SUPPOSIZIONE, SOPRESSIONE DI STATO – alterarea, modificarea stării civile a persoanei
 
SURROGATI DELLA MONETA – în limbaj economic înseamnă titluri de stat
 
SUSSIDIARIETÀ – subsidiaritate
 
SVALUTAZIONE – devalorizare, depreciere, subevaluare
 
SVOLTA – întorsătură, turnură


Georgeta Sebie - perito traduttore
P.Iva 02691350900
Copyright©2021 Tutti i diritti riservati
Torna ai contenuti