R

Vai ai contenuti

R

Georgeta Sebie, perito traduttore specializzato in traduzione giuridica, contenuti per web e turismo
Pubblicato da Traduttore in Giuridico · 14 Maggio 2021
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA – culegerea oficială a actelor normative ale Republicii Italiene
 
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI LEGGI E DEI DECRETI – culegerea oficială a legilor și decretelor
 
RADUNATA SEDIZIOSA – adunare, întrunire
 
RAGGIRO – înșelătorie
 
RAGGUAGLIO FRA PENE DIVERSE, CONVERSIONE DI PENE – echivalarea pedepselor, transformarea pedepsei pecuniare în pedeapsă restrictivă de libertate
 
RAGIONE SOCIALE – numele societății comerciale, element de identificare al societății
 
RAGIONIERE ABILITATO – contabil autorizat
 
RAPPORTO SUCCESSORIO – raport succesoral
 
RAVVEDIMENTO – căință, recunoașterea propriilor greșeli
 
REATI DELLA STESSA INDOLE – delicte, infracțiuni cu aceleași caracteristici fundamentale
 
REATI DELLA STESSA INDOLE – infracțiuni de aceeași natură
 
REATI DI AZIONE PRIVATA, REATI PUNIBILI A QUERELA DELLA PERSONA OFFESA – infracțiuni pedepsite când există plângerea persoanei vătămate
 
REATI MULTINAZIONALI, TRANSNAZIONALI – infracțiuni comise de persoane cu naționalitate diversă, criminalitate organizată la nivel multinațional
 
REATO – delict, infracțiune, contravenție – depinde de context
 
REATO NON PREVISTO DALLA LEGGE PENALE – fapta nu este prevazută de legea penală
 
RECESSO – renunțare, retragere
 
RECIDIVA – recidivă
 
RECIDIVO – recidivist
 
RECLAMO – plângere, reclamație, sesizare
 
RECLUSIONE – închisoare pe timp determinat, izolare, detenție, recluziune
 
RECRIMINAZIONE - învinuire, acuzație, plângere
 
REDDITO – venit, rentă
 
REFERTO – referat, raport medical
 
REGIONE – regiune, unitate administrativ-teritorială
 
REGISTRAZIONE – înregistrare
 
REGISTRO DELLE OPPOSIZIONI – înregistrarea obiecțiilor, a refuzurilor cu privire la furnizarea numărului de telefon în scopuri publicitare
 
REGISTRO DELLO STATO CIVILE – registru de stare civilă
 
REGISTRO DI NOTIZIE DI REATO – registru existent la procuratură unde se înscriu persoanele care au comis infracțiuni
 
REGOLAMENTO DI COMPETENZA – reglementarea competenței
 
REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE – reglementarea jurisdicției
 
REGRESSO – regres
 
RELAZIONE PERITALE – raport de expertiză
 
REMISSIONE DEL DEBITO – remiterea de datorie, renunțarea la datorie
 
REMISSIONE DELLA QUERELA – retragerea plângerii prealabile
 
RENDICONTO – dare de seamă, raport
 
RENDITA – rentă, venit
 
RENDITA FONDIARIA – rentă, venit funciar
 
RENDITA SEMPLICE O PERPETUA – rentă perpetuă
 
RENDITA VITALIZIA – rentă viageră
 
REPERTORIO – repertoriu,  registru pentru oficiile juridice, repertoriu, opis
 
REQUISITORIO – rechizitoriu
 
REQUISIZIONE – rechiziție
 
RESCISSIONE – resciziune
 
RESCISSIONE DEL CONTRATTO – resciziunea contractului
 
RESPONSABILITÀ - răspundere
 
RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE – răspundere precontractuală
 
RESTITUZIONE IN TERMINE – restituire în termen
 
RETICENZA – reticență, a fi rezervat în declarații
 
RETRATTO LITIGIOSO – retract litigios
 
RETRATTO SUCCESSORIO – retractarea succesorală
 
RETROATTIVITÀ DELLA LEGGE – retroactivitatea legii
 
RETTIFICA DELLA SENTENZA – îndreptarea, rectificarea hotărârii
 
REVERSIBILITÀ DELLE PENSIONI – reversibilitatea pensiilor
 
REVISIONE – reviziure
 
REVISIONE DELLA SENTENZA – revizuirea sentinței
 
REVOCA – revocare
 
REVOCA DELLA CONFESSIONE – retractarea mărturiei
 
REVOCABILITÀ – capacitatea de a fi revocabil
 
REVOCAZIONE – revocare
 
RIABILITAZIONE – reabilitare
 
RIABILITAZIONE DEL DEBITORE PROTESTATO – reabilitarea debitorului protestat (care refuză plata unui cec)
 
RIABILITAZIONE DI DIRITTO – reabilitare de drept
 
RIABILITAZIONE GIUDIZIARIA – reabilitarea judecatorească
 
RIAPERTURA DELLE INDAGINI – redeschiderea cercetărilor
 
RIASSICURAZIONE – reasigurare
 
RIASSUNZIONE DELLA CAUZA – repunerea pe rol a cauzei, reluarea cauzei
 
RICATTO – șantaj
 
RICETTAZIONE – tăinuirea de bunuri furate
 
RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO – cerere de trimitere in judecată
 
RICHIESTA RILASCIO CREDENZIALE – cerere deschidere acreditiv
 
RICICLAGGIO – reciclare
 
RICOGNIZIONE DEL DEBITO – recunoașterea debitului
 
RICOGNIZIONE, RICONOSCIMENTO – recunoaștere
 
RICONDUZIONE – reînnoire, relocațiune (de exemplu reînnoirea contractului de închiriere)
 
RICORRERE IN APPELLO – a declara apel
 
RICORSO – recurs
 
RICORSO PER CASAZIONE – recurs in casare (recurs pentru anularea, casarea hotărârii)
 
RICORSO PER CASSAZIONE, PER ANULLAMMENTO – recurs in anulare
 
RICOSTITUZIONE – reconstituire
 
RICUSAZIONE – recuzare
 
RICUSAZIONE DEI GIUDICI – recuzarea judecătorilor
 
RIFFA – loterie
 
RIFIUTO, OMISSIONE DI ATTI DI UFFICIO – omiterea, refuzarea îndeplinirii actelor oficiale
 
RIFORMATORIO GIUDIZIARIO, CASA DI RIEDUCAZIONE PER MINORENNI – casa de corecție pentru minori
 
RIMESSIONE AL COLLEGIO – strămutarea procesului, a cauzei
 
RIMESSIONE DEL DEBITO – remiterea debitului
 
RIMESSIONE DEL PROCEDIMENTO AD ALTRO GIUDICE – trimiterea acțiunii juridice la un alt judecător
 
RIMESSIONE IN LIBERTÀ – repunerea in libertate
 
RIMESSIONE IN TERMINE – repunerea in termenii anteriori
 
RIMESSIONE DELLA CAUSA SUL RUOLO – repunerea cauzei pe rol
 
RIMETTERE, RIMESSA IN TERMINE – repunere in termen
 
RIMPATRIO COL FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO – repatrierea cu ordin obligatoriu de repatriere, expulzare
 
RINCONGIUNGIMENTO FAMILIARE – reunirea familiei
 
RINUNCIA – renunțare
 
RINUNCIA ALLA COMPROPRIETÀ – ieșirea din indiviziune
 
RINVIO – trimitere, amânare, prorogare
 
RINVIO A GIUDIZIO – trimiterea în judecată, după terminarea cercetărilor penale
 
RIORDINAMENTO – reorganizare, rearanjare
 
RIORDINAMENTO DELLA PROPRIETÀ RURALE – reorganizarea proprietății rurale
 
RIPORTO – report
 
RISERVA EREDITARIA, SUCCESSORIA, PORZIONE RISERVATA – rezervă succesorală
 
RISOLUTIVO – rezolutiv
 
RITENUTA D’ACCONTO – reținere cu titlu de acont
 
RITORSIONE, RIVALSA, RIVINCITA – întoarcerea unui argument împotriva celui care l-a folosit; caz special de excludere a pedepsei pentru infracțiunea de injurie, în cazul reciprocității jignirilor
 
RITRATTAZIONE – retractare
 
RITRATTAZIONE DELLA FALSA TESTIMONIANZA – retragerea mărturiei mincinoase
 
RUOLO PER I DIBATTIMENTI – dezbatere pe rol


Georgeta Sebie - perito traduttore
P.Iva 02691350900
Copyright©2021 Tutti i diritti riservati
Torna ai contenuti