P

Vai ai contenuti

P

Georgeta Sebie, perito traduttore specializzato in traduzione giuridica, contenuti per web e turismo
Pubblicato da Traduttore in Giuridico · 14 Maggio 2021
PAGAMENTO CON SURROGAZIONE – plata prin subrogare, adică plata obligației prin subrogare sau înlocuire
 
PAGAMENTO DELL’INDEBITO – plata necuvenită, nedatorată
 
PAGHERÒ CAMBIARIO, VAGLIA CAMBIARIO – titlu de credit, cec, cambie, poliță, bilet la ordin
 
PANDETTE – pandecte: opere de drept roman scrise de juriștii antici
 
PARAGRAFO – paragraf
 
PARCELLA CATASTALE – parcelă cadastrală
 
PARENTELA – rudenie
 
PARENTI STRETTI – rude apropiate
 
PARI OPPORTUNITÀ – egalitatea șanselor
 
PARRICIDIO – patricid: uciderea tatălui
 
PARTE LESA – parte vătămată
 
PARTECIPANTE AL PROCESSO PENALE – participant la procesul penal
 
PARTECIPANTI AL REATO – participanți la săvârșirea infracțiunii
 
PASCOLO – pășune
 
PASSAGGIO COATTIVO – tranzit, pasaj, transfer forțat
 
PASSIVO DEL FALLIMENTO – pasivul falimentului
 
PATROCINATORI LEGALI – apărători legali
 
PATROCINIO GRATUITO – apărare din oficiu
 
PATROCINIO O CONSULENZA INFEDELE – apărătorul lucrează în favoarea adversarului
 
PATTEGGIAMENTO – tratativă în curs, înțelegere
 
PATTO DI FAMIGLIA – pact, acord, înțelegere de famiglie
 
PATTO DI INVERSIONE O MODIFICAZIONE DELL’ONERE DELLA PROVA – pact de inversiune sau modificare a sarcinii probei
 
PATTO DI QUOTA LITE – pact de cotă de proces
 
PATTO DI RISCATTO – pact de răscumparare
 
PATTO DI RISERVATO DOMINIO – pact de rezervare a domeniului, a proprietății, până când ultima rată va fi plătită
 
PATTO SUCCESSORIO – pact succesoral
 
PECULATO – delapidare
 
PECULIO – peculiu: parte din munca unui condamnat aflat în închisoare
 
PEGNO GENERALE A FAVORE DEL CREDITORE – gaj general în favoarea creditorului
 
PEGNO, DARE IN PEGNO – gaj, amanet, garanție, depozit, a garanta, a constitui o garanție
 
PENA DI RECESSO – sancțiunea retragerii sau a renunțării
 
PENE DETENTIVE BREVI – pedepse privative de libertate pe termen scurt
 
PENTITO – persoana care colaborează cu justiția în vederea combaterii criminalității
 
PERCOSSE – lovituri date unei persoane
 
PERDONO – iertare
 
PERENZIONE – perimare
 
PEREQUAZIONE TRIBUTARIA – egalizare fiscală
 
PERITO – expert, specialist
 
PERITO DEL TRIBUNALE – expertul tribunalului
 
PERIZIA – expertiză
 
PERIZIARE – a estima, a evalua, a supune unei expertize
 
PERMUTA – a permuta, permutație, schimb de proprietăți
 
PERMUTA, BARATTO – schimb de proprietăți
 
PERSONA CON PIENA CAPACITÀ DI AGIRE – persoană cu deplină capacitate de exercițiu
 
PERSONA INTERPOSTA – persoană interpusă
 
PIENEZZA DI GIURISDIZIONE – plenitudine de jurisdicție
 
PIGIONE – chirie
 
PIGNORAMENTO – sechestru, poprire
 
PLAGIO – plagiat
 
PLURALITÀ DI REATI – pluralitate de infracțiuni
 
POLIZZA DI CARICO – conosament
 
PORZIONE LEGITTIMA – parte a patrimoniului moștenit de care urmașul nu poate beneficia pentru că este rezervată moștenitorilor legali
 
POSSESSO INGIUSTIFICATO DI CHIAVI ALTERATE O DI GRIMALDELLI – posesia nejustificată de chei modificate sau de instrumente pentru forțarea încuietorilor
 
POSSESSO INGIUSTIFICATO DI VALORI – posesia nejustificată de bunuri de valoare
 
POSTILLE – apostilă, adnotare, notă de margine, în josul paginii, comentariu
 
POTESTÀ – putere
 
POTESTÀ DEI GENITORI – putere părintească (adică legea atribuie părintilor un ansamblu de drepturi și obligații necesare exercitării raporturilor cu fiii minori)
 
PREAMBOLO – preambul
 
PRECARI – precari, persoane cu contract de munca pe timp determinat aflați într-o situație precară
 
PRECARIETÀ DEL POSSESSO – precaritatea posesiei
 
PRECARIO – persoana care deține un bun cu titlu precar
 
PRECETTATO – persoana care a primit o somație, persoană somată
 
PRECETTO – precept, regulă, normă, somație, citație (act înaintea începerii executării forțate)
 
PREGIUDIZIALE – prejudicial
 
PREGIUDIZIO – prejudiciu
 
PRELAZIONE – preemțiune
 
PRELEGGI – dispoziții privind legea în general
 
PREMIO ASSICURATIVO – primă de asigurare
 
PREMIO DI RISCHIO – primă de risc
 
PREMORIENZA – comoriență
 
PREPOSTO – prepus
 
PRESCRIZIONI PRESUNTIVE – prescripții prezumtive, stingerea unui drept presupus
 
PRESIDE – președinte, director
 
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE – președintele consiliului regional
 
PRESTITO D’USO – împrumut de folosință
 
PRESUNZIONE – prezumție
 
PRESUNZIONE DI INNOCENZA – prezumția de nevinovăție
 
PRESUNZIONE MUCIANA – prezumție muciană
 
PRESUPOSTI PROCESSUALI – premise, presupuneri, supoziții procesuale
 
PRETORE – pretor
 
PRETURA – pretura
 
PREVIO – prealabil
 
PRINCIPIO NOMINALISTICO – principiu nominalist; un debit poate fi stins prin echivalent în bani, având în vedere valoarea nominală a monedei
 
PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ – lipsirea de libertate
 
PROCEDIBILITÀ – admisibilitatea unei cereri care întruneste toate condițiile
 
PROCEDIMENTI DI ISTRUZIONE PREVENTIVA – forma procedurală de asigurare a mijloacelor de probă în vederea unei judecăți viitoare sau a unui proces în curs de desfășurare
 
PROCEDIMENTI POSSESSORI – proceduri care se ocupă de acțiunile posesorii
 
PROCEDIMENTI SPECIALI – proceduri speciale
 
PROCEDIMENTO – procedură, acțiune juridică, măsură, urmărire
 
PROCEDIMENTO CIVILE – proceduri civile
 
PROCEDIMENTO MONITORIO – procedura prin care judecătorul dă creditorului un titlu executiv fără a audia debitorul; procedura de emitere a unui act cu titlu executiv
 
PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO – procedura de validare, confirmare a evacuării
 
PROCEDIMENTO PER DECRETO – procedura emiterii unei hotărâri de condamnare
 
PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE – judecata cu rit abreviat; procedură de recunoaștere
 
PROCEDURA CONCORSUALE – procedura de faliment
 
PROCEDURA DI ATTRIBUZIONE – procedura de atribuire
 
PROCEDURA NON CONTENZIOSA – procedura necontencioasă
 
PROCESSO TELEMATICO – proces telematic
 
PROCURA – parchet, procuratură, procură (act), împuternicire
 
PROCURA ALLE LITI – procură pentru prezentarea la proces
 
PROCURATO ALLARME PRESSO L’AUTORITÀ – alarmă falsă către autorități
 
PROCURATORE, PUBBLICO ACCUSATORE – procuror
 
PROLE – progenituri, urmași, fii, descendenți
 
PROMESSA AL PUBBLICO – promisiune in public
 
PROMESSA DEL FATTO DEL TERZO – promisiunea faptei altuia
 
PROMESSA DI VENDITA – promisiune de vânzare
 
PROMULGAZIONE – promulgare
 
PRONTUARIO, BREVIARIO – breviar
 
PROPONIBILITÀ – posibilitatea de a fi propus
 
PROPRIETA FONDIARIA – proprietate funciară
 
PROPRIETÀ IN COMPARTECIPAZIONE – devălmașie
 
PROROGA – prorogare, prelungire
 
PROSCIOGLIMENTO – achitare, liberare de o obligație, de un jurământ
 
PROSSENETICO MATRIMONIALE – pactul prin care mediatorul unei căsătorii are dreptul la un onorariu
 
PROTESTO – protest al unei polițe, protestare
 
PROVA A CARICO, PROVA A DISCARICO – probele acuzării, probele care înlătură vina
 
PROVVEDIMENTI – măsură, prevedere
 
PROVVIGIONE – comision, procentaj
 
PROVVISIONALE – măsură luată de judecător; printr-o sentință nedefinitivă, debitorul va plăti o anumită sumă
 
PUBBLICITÀ IMMOBILIARE – publicitate imobiliară
 
PUBBLICITÀ INGANNEVOLE – publicitate înșelătoare, amăgitoare


Georgeta Sebie - perito traduttore
P.Iva 02691350900
Copyright©2021 Tutti i diritti riservati
Torna ai contenuti